kobieta z dzieckiem i pies

Ubezpieczenie dla Ciebie - Radymno

Pomagamy naszym klientom i ich rodzinom w zapewnieniu im spokojnej przyszłości i złagodzeniu finansowych skutków wypadków, obrażeń, czy złego stanu zdrowia. Bezpieczeństwo w przypadku nagłych problemów, jest kluczowym elementem naszej działalności. Każdy nasz klient jest inny i ma inną sytuację finansową i rodzinną, dlatego indywidualnie dopasowujemy odpowiednią dla niego polisę.

 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Do najczęstszych zdarzeń, które obejmuje polisa na życie, należy śmierć ubezpieczonego, ciężka choroba, leczenie szpitalne, niezdolność do wykonywania pracy lub samodzielnego funkcjonowania spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem. Pomagamy w zabezpieczeniu przed powyższymi sytuacjami, oferując polisy dostosowane do indywidualne do klienta i jego rodziny. Polisa na życie może obejmować członków Twojej rodziny. Aby zabezpieczenie było kompleksowe możemy zaproponować prywatną opiekę lekarską, w której mamy dostęp do specjalistów a także prywatną opiekę szpitalną dla Ciebie i Twojej rodziny. Pomagamy również na wypadek ciężkiego zachorowania oferując ubezpieczenie Best Doctors, umożliwiające leczenie Twoich bliskich w najlepszych klinikach na świecie.

 

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie domu lub mieszkania chroni przed skutkami zdarzeń losowych, które wystąpiły nie z naszej winy np. zalanie, pożar, włamanie, czy awaria. 

 

Ubezpieczenie turystyczne

Planując podróż, zwłaszcza tę daleką, warto, jest się ubezpieczyć, tak aby w razie nagłego zdarzenia móc otrzymać wszelką, możliwą pomoc. Takie ubezpieczenie turystyczne może obejmować koszty leczenia, pomoc assistance, skutki nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż podróżnego i sprzęt sportowego.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Należy do nich nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ale również autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie assistance. Bezpieczeństwo na drodze nie zawsze zależy od nas samych, pamiętajmy o tym, wybierając odpowiednie zabezpieczenie pojazdu i pasażera. 

dziewczynka pomiędzy rodzicami